Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину у износу од 4.954.392.401 КМ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ. То је омогућено данас након његовог усвајања у Дому народа, а јучер у Представничком дому Парламента Федерације БиХ.

У односу на овогодишњи, буџет за наредну годину већи је за 83 посто или 2,25 милијарди КМ, а основни разлог увећања је интеграција Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање у буџет ФБиХ, чији финансијски план за 2020. годину износи око 2,4 милијарде КМ.

Доприноси за ПИО/МИО у износу од 2,074 милијарди КМ постају приход буџета и од 1. јануара се уплаћују на Јединствени рачун Трезора.

То је, како је образложено, резултат наставка раста прихода од директних пореза и доприноса услијед наставка економског раста и фискалне дисциплине.

Пензије за децембар ће бити исплаћене са редовног рачуна Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, док ће за јануар бити исплаћене из федералног буџета, у фебруару.

Такођер, на снагу ће ступити и Закон о извршењу буџета за 2020. годину, којим је предвиђено да се пензије исплаћују као други приоритет, одмах након сервисирања унутрашњег и вањског дуга. На овај начин ће се осигурати непромијењена динамика у исплати пензија.

Уколико се буџет изврши како је планирано, јавни дуг Федерације БиХ ће бити смањен за додатних 372,3 милиона КМ.

Педесет милиона КМ планирано је за имплементацију Закона о демобилисаним борцима и члановима њихових породица и исплату основних егзистенцијалних накнада тим категоријама.

Средства у износу од 15 милиона КМ предвиђена су за наставак суфинансирања кредитне линије која се реализира путем Унион банке, а предвиђена је за рјешавање стамбеног питања млађе категорије становништва.

Потицај за пољопривреду повећан је на 87 милиона КМ и већи је за 18,3 милиона КМ, што је највећи износ досад и у потпуности је у складу са Законом о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју.

Трансфери за расељене особе и избјеглице повећани су за укупно седам милиона КМ, а трансфер за санацију здравствених установа на раздјелу Федералног министарства здравства планиран је у износу 30 милиона КМ и повећан је за 24 милиона КМ.

Та мјера је у складу с новоусвојеним документом “Заједничке социо-економске реформе за период 2019-2022. година” и у вези је са финансијском консолидацијом здравственог сектора.

Трансфер нижим нивоима власти је са 18 милиона КМ, колико је било планирано у 2019. години, повећан на 21 милион КМ и представља наставак суфинансирања буџета локалних заједница и њихових пројеката.

У наредној години бит ће настављено финансирање изградње путне инфраструктуре – аутоцеста и брзих цеста и у ту сврху је планирано укупно 115 милиона КМ.

За имплементацију закона о заштити породице с дјецом планирано је 20 милиона КМ, која ће бити реализирана након усвајања закона, који се тренутно налази у парламентарној процедури.

Такођер, буџетом је планирано додатних 50 упосленика у оквиру Федералне управе полиције.

Буџет Федерације БиХ за 2020. годину сачињен је на основу конзервативних макроекономских пројекција, уважавајући не толико оптимистичне макропројекције земаља у окружењу, земаља ЕУ с једне стране и поштујући и придржавајући се принципа рестриктивне буџетске политике и ограничавања раста буџетске, односно текуће потрошње с друге стране.