Босна и Херцеговина потписала је данас са Свјетском банком уговор о зајму у вриједности 30 милијуна еура намјењених за интергрисано управљање коридора ријека Саве и Дрине.

Међународна банка за обнову и развој на овај начин подржала је Програм интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине који ће се проводити у три фазе, а регионалног је карактера јер уз БиХ обухвата подручје Црне Горе и Србије.

Министар Вјекослав Беванда, који је потписник у име наше земље, нагласио је да је ријеч о важном и сложеном пројекту који има за циљ заштиту околиша, али и заштатиту од поплава те унапређења пловног пута деминирањем десне обале коридора ријеке Саве.

„Важност овог пројекта је и у регионалној сурадњи која нам је у овом сегменту потребна што смо најбоље видјели када су биле поплаве. Морамо се окренути заштити околиша и улагањима у наше природне потенцијале“, истакнуо је министар Беванда.

Према увјетима из овог уговора о зајму средства у износу 30 милијуна еура бит ће алоцирана на Републику Српску уз рок отплате од 32 године и седам година грејск периода.

Министар Беванда изразио је захвалност Свјетској банци која пружа потпору како у конзултантским пословима тако и финанцирању пројеката који доприносе бољој квалитети живота грађана БИХ.

Уговор је потписан коресподентно, без уобичајених церемонија, због епидемиолошких мјера које су подузете у спрјечавању вируса Цовид -19.