Заједничка комисија за европске интеграције Парламентарне скупштине БиХ усвојила је данас извјештај о раду Савјета министара за 2019. годину.

Комисија је подржала посланичку иницијативу Саше Магазиновића којом се задужује Колегијум Представничког дома да, у сарадњи с Савјетом министара, за наредну сједницу Дома припреми материјал и присуство надлежних чланова Савјета министара, како би Представнички дом добио релевантну информацију, а онда и расправљао о предузетим мјерама на основу Мишљења Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ са посебним акцентом на реализацију 14 кључних приоритета из овог документа.

Чланови Заједничке комисије за европске интеграције од Савјета министара очекују да до 15. октобра у парламентарну процедуру упути приједлоге закона и других аката чијим би усвајањем БиХ било омогућено да упути кредибилну апликацију за добијање кандидатског статуса за чланство у ЕУ, саопштено је из парламента БиХ.

Заједничка комисија закључила је да предсједавајући Комисије, у сарадњи са канцеларијом секретара Комисије, припреми анализу пословника оба дома с циљем стварања услова да се приједлози закона са ознаком “П.З.Е.И.” шаљу на разматрање и Заједничкој комисији за европске интеграције.