Влада Тузланског кантона донијела је дана измјене и допуне Закона о јавном реду и миру чиме ће бити омогућено службеницима полиције репресивно дјеловање у погледу поштивања епидемиолошких мјера.

 „Циљ предложених измјена и допуна је да се полицијским службеницима, дају квалитетније и прецизније законске одредбе, као инструменти у заштити сигурности грађана који бораве или се крећу на подручју Тузланског кантона. Нарочито, имајући у виду актуалну епидемиолошку ситуацију у Тузланском кантону и шире, као и чињеницу да важеће одредбе предметног закона не дају законско рјешење, односно овлаштење полицијским службеницима да врше контролу поштивања и провођења мјера наложених од стране Кризних штабова и њихово санкционисање“, наводе у Влади Тузланског кантона.  

 Казненим одредбама су предвиђене су казне у распону од 100,00 до 500,00 КМ за особе које не поступе по наредби надлежног органа којом се прописују мјере за заштиту становништва од заразних болести. Такођер,  предвиђено је да казном од 500 КМ до 2.000 КМ, за прекршај буде кажњено правно лице које не поступи по наредби надлежног органа којом се прописују мјере за заштиту становништва од заразних болести. У том случају одговорно лице у правном лицу бит ће кажњено новчаном казном од 200 до 1.000 КМ, а исти распон казне предвиђен је и за онога ко води радњу, а која не поступи по наредби надлежног органа којом се прописују мјере за заштиту становништва од заразних болести.