Управно вијеће Завода здравственог осигурања (ЗЗО) Херцеговачко-неретванске жупаније (ХНЖ) на сједници одржаној данас усвојило је, међу осталим, Извјешће о финанцијском пословању Завода за раздобље од 1. сијечња до 30. рујна 2020. године као и Извјешће о привременој спријечености за рад до и преко 42 дана.

Податци из Извјешћа о привременој спријечености за рад до и преко 42 дана указују на евидентан раст броја рефундираних Захтјева за рефундирање плаће за вријеме привремене спријечености за рад (дознака) за 51,9 посто, односно номинално 1.128 дознака више у односу на исто раздобље претходне године, приопћено је из ЗЗО ХНЖ-а.

“Тренд пораста средстава која се рефундирају за боловања континуирано расте и посебно је изражен у двије дијагнозе, а то су ризична трудноћа и њега члана обитељи. Додатно оптерећење, које је проузроковано појавом covida-19 огледа се у укупном броју пораста дознака, односно њих 514 односи се на ‘изолацију’, гдје Завод рефундира 14 дана”, казала је руководитељица Сектора за здравство Марија Бухач.

Кроз Извјешће о финанцијском пословању Завода за наведено раздобље остварени су укупни приходи у износу од 105.750.512 марака, што је 71,33 посто од износа предвиђеног Финанцијским планом за 2020. годину или 3,67 посто ниже од планског просјека.

Мањак прихода у односу на планирана средства за првих девет мјесеци 2020. године износи 5.436.988 марака. Укупни расходи и капитални издаци остварени су у износу од 104.820.926 марака, што је 70,71 посто средстава планираних Финанцијским планом за 2020. годину или 4,29 посто ниже од планског просјека.

Ниже извршење на расходовној страни у односу на план првих девет мјесеци износи 6.366.574 марака, а разлози због којих је извршење ниже од планског просјека су, како кажу, потешкоће у реализацији планираних средстава због отежаног рада услијед пандемије цовида-19.

“Потребно је нагласити како је у првих девет мјесеци извршена реализација 3.000.000 марака грант средстава према здравственим установама. Укупни резултат за наведено раздобље даје позитиван финанцијски резултат у износу од 929.587 марака, као разлика ниже извршених прихода од плана и ниже извршених расхода од плана”, наводе из ЗЗО ХНЖ-а.

На одржаној сједници чланови Вијећа такођер су разматрали и усвојили изватке из записника с претходних сједница, Извјешће о потрошњи лијекова с Листе лијекова, Извјешће о лијечењу изван жупаније, Извјешће о проведеним поступцима јавних набава, те Извјешће о потрошњи ортопедских помагала.

У Извјешћу о потрошњи лијекова с Листе лијекова забиљежен је пораст броја прописаних рецепата од 6,7 посто, уз пораст броја прописаних пакирања за 5,2 посто. Укупан утрошак лијекова у раздобљу од 01. сијечња до 30. рујна ове године повећан је за 586.574 марке.

Резултати анализе података везаних уз проведена лијечења изван ХНЖ-а у првих девет мјесеци ове године показују смањење броја упутница за 40 посто и смањење трошкова за 340.921 марку у односу на исто раздобље 2019. године.

У Извјешћу о потрошњи ортопедских помагала износ финанцијских средстава утрошених за реализирана ортопедска и друга помагала износи 1.622.502 марке, што је ниже за 1,8 посто у односу на исто раздобље прошле године, стоји у приопћењу.