Изложба под називом “Управни положај града Мостара од 1833. до 1918. године” и представљање књиге “Управни развитак града Мостара за вријеме османске и аустро-угарске власти” аутора Јасмина Бранковића уприличени су вечерас у мостарском Центру за културу.

Аутор Јасмин Бранковић казао је како је овај град имао веома буран, интензиван и динамичан развој.

“Културне и урбане димензије тог развоја прилично су добро обрађене у литератури, дјеломично и политички и господарски. Међутим, урбани развој је увијек био на маргинама занимања истраживача”, казао је Бранковић.

Сматра да, када је у питању Мостар, треба рећи како је у аустро-угарском раздобљу имао специфичан положај и да је уз главни град Сарајево једино овај град имао властити статут.

Самоуправна права и дјелокруг мостарске опћине су, како је наведено, баш као и у случају сарајевске, били умногоме ограничени прописивањем широких контролних овлаштења Земаљске владе, односно надлежне политичке области над њиховим радом. Ипак су мостарски опћинари, а посебно његови веома инвентивни градоначелници постигли значајне резултате на плану урбанизације града и модернизације његових функција.

Занимљиво је видјети детаље на изложби као што је на примјер први господарски правилник из 1879. године, који се први пут јавно објављује у форми документа.

Бранковић је истакнуо како је документ руком написан и како никад прије није објављен.

На изложби је приказано низ занимљивих детаља, а још више тих занимљивости интегрално је објављено у књизи Управни развитак града Мостара за вријеме османске и аустро-угарске власти.