Влада Кантона Сарајево дала је данас сагласност Опћој болници “Прим. др. Абдулах Накаш” за пријем у радни однос на одређено вријеме, до годину дана, пет љекара специјалиста анестезиолога, три љекара специјалиста инфектолога, два љекара специјалиста пулмолога и десет медицинских сестара-техничара, за потребе рада у ЦОВИД изолаторију, смјештеном у бившем армијског центру.

Опћа болница је на основу споразума потписаног са Заводом за јавно здравство Кантона Сарајево, 13. новембра ове године, добила на управљање споменути изолаториј. За реконструкцију и адаптацију простора у КОВИД изолаториј, Влада КС је до сада издвојила 1.041.765,08 КМ.

Влада је такођер, током ове године, дала сагласност за запошљавање 132 здравствених радника, на одређено и неодређено вријеме, за потребе функционисања ове важне здравствене установе. Стављање у функцију изолаторија при Опћој болници планирано је до краја текуће године.