Реису-л-улема Исламске заједнице (ИЗ) у Босни и Херцеговини Хусеин ефендија Кавазовић донио је инструкцију о начину обављања бајрам-намаза.

Према инструкцији која ће бити достављена муфтијама, бајрам-намаз ће се клањати у недјељу, 24. маја у свим џамијама у Босни и Херцеговини, према Таквиму ИЗ у БиХ, уз поштивање свих мјера самозаштите које су биле на снази приликом клањања џума-намаза и осталих намаза у џемату.

Вјерници су позвани да се придржавају ранијих препорука Исламске заједнице у БиХ и надлежних државних органа и да, у случају када се џамије попуне, намаз обављају на простору око џамије и на привременим мусалама, уколико то услови буду дозвољавали.

Вјерницима из ризичних скупина упућен је позив да не присуствују намазу, а онима који клањају намаз да се суздрже од физичког контакта приликом честитања и избјегну било каква непотребна задржавања приликом напуштања џамијских простора.

Сабах-намаз ће бити обављен сходно ранијим дописима (инструкцијама, одлукама и упутствима), уз присуство имама, мујезина и чланова џематског одбора.

Вјерници се позивају да сабах-намаз клањају у кућама, а да у џамију дођу 15 минута прије бајрам-намаза.

Из Канцеларије реису-л-улеме је саопћено да неће бити организован традиционални бајрамски пријем реису-л-улеме, као ни честитање у салону Канцеларије реису-л-улеме.