Канцеларија дисциплинског тужиоца поднијела је дисциплинске тужбе против главног тужиоца Гордане Тадић и предсједника Суда БиХ Ранка Дебевеца.

Тужба против Тадићеве поднесена је због немара или непажње у вршењу службених дужности, пропуштања да поступи у складу са одлукама Високог судског и тужилачког савјета /ВСТС/, те понашања које штети угледу тужилачке функције, објављено је на страници Канцеларије дисциплинског тужиоца.

Прва тачка тужбе против Тадићеве се односи на избјегавање обавезе аутоматске расподјеле предмета у рад тужиоцима путем система за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима ТКМС /ТЦМС/.

Бирн је раније писао о некориштењу ТКМС-а када је тужилац Мирослав Јањић тврдио да је до стања у којем не добија нове предмете у рад могло доћи зато што руководство Тужилаштва БиХ, односно главни тужилац Гордана Тадић, не примјењује Правилник о ТКМС-у.

Друга тачка тужбе се односи на пропуштање да као руководилац Тужилаштва примијеном одредаба Закона о заштити тајних података обезбиједи покретање поступка персоналних безбједносних провјера особља ове правосудне институције које рукује тајним подацима, као и налога Савјета да све правосудне институције у БиХ проведу све обавезе и мјере наведеног Закона.

Државне институције, према Закону о заштити тајних података, имају обавезу провести безбједносне провјере запослених.

Трећом тачком тужбе Тадићевој је стављено на терет нарушавање угледа правосуђа неоснованим захтјевом за исплату потраживања у вези с најмом стана.

Средином августа прошле године, након што су новинари објавили причу наводећи како је главни тужилац наплатила трошкове смјештаја у Сарајеву, Канцеларија дисциплинског тужиоца је по службеној дужности регистровала предмет против Тадићеве.

Дисциплинска тужба против предсједника Суда БиХ Ранка Дебевеца поднесена је због непримјерених контаката.

Тужба је поднесена због дисциплинских прекршаја намјерно давање лажне, обмањиве или недовољне информације у вези са пријавама за радно мјесто, дисциплинским стварима, питањима унапређења и напредовања у служби или било којим другим питањима која су у надлежности Савјета, као и понашање у суду и изван суда које штети угледу судијске функције.

Прва тачка оптужбе се односи на непримјерен контакт са особом против које се води поступак пред Судом којим руководи, док се другом тачком терети за упућивање коментара непримјереног садржаја кроз комуникацију са тужиоцем који поступа у предмету у којем је тужени учесник у поступку.

По трећој тачки тужбе, Дебевец се терети за намјерно давање недовољне информације ВСТС-у о имовини у иностранству, кроз личне финансијске извјештаје достављене Савјету.