Иако је у Босни и Херцеговини сваки шести грађанин сиромашан, стаус великог броја бх. политичара одавно је премашио оквире, не само наше земље, већ и земаља Европске уније.

Годинама у нашој земљи на снази су закони којима није могуће провјерити истинитост података о поријеклу имовине- наведене у имовинским картонима. Подаци о имовинском стању бх. званичника, које је објавила Центранла изборна комисија, заокупили су јавност али отворили и бројна питања.

Изборни закон Босне и Херцеговине предвидио је да изабрани званичници, након што преузму мандате, попуне формулар у којем ће навести своје имовинско стање за себе, као и за чланове домаћинства. Закон је предвидио да се подаци доставе, међутим, истинитост је немогуће провјерити, јер за то није надлежна ниједна институција.

ИВАНА КОРАЈЛИЋ, Трансперенси Интернешнал у БиХ

То практично значи да се у њих може унијети било шта било какве информације које не морају бити тачне без иаквих посљедица и за навођење неистинитих информација а и у случају да постоји нека врста незаконитог богаћења апсолутно не постоје никаве посљедице.

Из Транспаренсија кажу да тренутно не постоји ни механизам који би могао утврдити посједовање некретнине у иностранству, а недореченост законске регулативе огледа се у томе што се купују некретнине ван наше земље или износе средства путем оффсхор компанија. По важећем закону имовински картони провјеравају се само за оне особе који су кандидати за министре у Вијећу министара.

Приједлог Закона о спречавању сукоба интереса који би уредио ову област у парламентарној процедури је од октобра 2017. године. Један од предлагача Закона каже да би његовим усвајањем била осигурана одговарајућа провјера свих прихода, укључујући и оне који произлазе из посједовања имовине од потпуно независног тијела.

ЈАСМИН ЕМРИЋ, предлагач Закона и заступник у ЗД ПСБиХ

У новом Закону су прецизиране одредбе за финансијско извјештавање јавних званичника односно достављање финансијских извјештаја те такођер су прописане и одредбе за провјеру података које с еналазе и тим финансијским извјештајима.

Колико је бх. политичарима стало да се уреди ова област, најбољи је показатељ чињеница да од 2013. године не функционише ни парламентарна комисија за спречавања сукоба интереса. Међутим, власти у нашој земљи ову област ће морати уредити, јер је то један од услова на путу ка Европској унији.