Чланови Комисије за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ прихватили су данас два закључка којима парламент од Савјета министара БиХ и Министарства финансија тражи да до 1. марта наредне године сачини информацију о реализацији препорука ревизора, као и да се нађе начин да се ојача систем интерних контрола које ће смањити ризик од понављања грешака и стварања нових.

Комисија за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ прихватила је на данашњој сједници Извјештај о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза за прошлу годину и Извјештај о финансијској ревизији извршења буџета институција БиХ за прошлу годину.

Представник Министарства финансија и трезора у Савјету министара БиХ рекао је да је буџет за прошлу годину усвојен 20. децембра прошле године и да је 75 институција радило на привременом финансирању.

Замјеник генералног ревизора Ранко Крсман рекао је да је Канцеларија за ревизију институција БиХ и поред ограничења у раду проузрокованих епидемијом коронавируса успјела на вријеме завршити све појединачне ревизорске извјештаје.

”У ревизорским извјештајима за 2018. годину имали смо 53 препоруке од чега је за 23 реализација у току, а 29 није реализовано, док за једну се није могло процијенити у којој је фази. Не можемо бити задовољни реализацијом препорука, а у извјештају за прошлу годину донијели смо 45 препорука”, рекао је Крсман и истакао да се одређене препоруке понављају из године у годину.

Предсједавајући Комисије Предраг Кожул рекао је да се мишљења са резервом за одређене институције понављају из године у годину и да би требало отклонити неке препреке које су системске природе.