Комисија за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине подржала је начела Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавама по скраћеном поступку, чији је предлагач Савјет министара.

Комисија се није изјашњавала о начелима Приједлога закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, чији је предлагач Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, јер Уставноправна комисија Дома народа није утврдила усуглашеност са Уставом и правним суставом БиХ за овај Приједлог закона.

Комисија није подржала делегатску иницијативу Златка Милетића којом се налаже Савјету министара да, на основу Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ и Закона о Савјету министара донесе одлуку о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама БиХ за 2021. годину (минималан износ од 535,50 КМ, колико је износила прије првог смањења 2008. године).

Комисија није подржала да се установи економски и социјални дијалог са синдикатима у институцијама БиХ и потпише колективни уговор са синдикатима, у складу са Законом о штрајку у институцијама БиХ, у непосредним преговорима са Синдикатом предузме хитне мјере како би постављене захтјеве ријешили споразумно на обострано задовољство и корист, како би се поправио егзистенцијални статус запослених у институцијама БиХ.