Члан Предсједништва Босне и Херцеговине Жељко Комшић у наредним данима поднијет ће апелацију Уставном суду БиХ у вези са Законом о пребивалишту и боравишту држављана БиХ.

Комшић ће, наиме, упутити Захтјев за оцјену уставности/усклађености Закона о пребивалишту и боравишту држављана БиХ са Уставом Босне и Херцеговине, јер је, како се у апелацији наводи, кроз повреде Устава БиХ прекршен Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, Европска конвенција за заштиту људских права и темељних слобода, Универзална декларација о људским правима, Оквирна Конвенција за заштиту националних мањина и Анекс 7 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

Измјене и допуне Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине у парламентарну процедуру стављене су 2013. године у Парламентарној скупштини БиХ, након чега су и усвојене.

У Комшићевом уреду кажу да је усвајањем ових рјешења онемогућена је пријава пребивалишта за велики број грађана БиХ, чиме је посебно погођена повратничка популација, али и велики број осталих грађана БиХ, наметањем ригорозних увјета којима се онемогућава пријава пребивалишта, што доводи до кршења готово свих права и слобода која су директно везана за ову пријаву (право на лична документа/исправе, бирачка права и бројна друга права и слободе која се везују за пријаву пребивалишта).

“Оваквим спорним законским рјешењима, поред осталих категорија грађана, посебно је погођена повратничка популација те су, између осталог, спорне одредбе наведеног Закона послужиле као средство за довршавање етничког чишћења у периоду након њиховог доношења”, речено је из Комшићевог уреда.