Пчеларство је важна привредна дјелатност која у значајној мјери може утицати на статус пољопривредних произвођача и представља потенцијал за смањење сиромаштва и миграција, па је потребно укључити додатну подршку надлежних институција с циљем повећања производња меда, речено је на Конгресу о пчеларству и пчелињим производима одржаном у Тузли.

Предсједник Организационог одбора овог међународног скупа Санел Хоџић рекао је да пчелињи производи могу бити значајна основа за развој фармацеутске, козметичке и других сродних индустријских грана, па је њихова стандардизација основни предуслов примјене у те сврхе.

На Конгресу је донесена резолуција у којој су закључци и препоруке научној и стручној заједници, а наглашена је и потреба системског рада на повећању продуктивностопо кошници с сиљем повећања конкурентности овог сектора.

Утврђено је и да би сви актери у ланцу вриједности пчеларства требало да теже бољем регулисању институционално-правних оквира ове области, те да је у наредном периоду неопходно радити на побољшању интерне и екстерне контроле производа на домаћем и међународном тржишту.

Учесници су предложили и побољшање надзора и спровођење у праксу квалитетнијих превентивних мјера уз подршку ветеринарских служби и надлежних органа, те рад на имплементацији најновијих сазнања о методама превенције болести пчела.

Уз домаћине из Босне и Херцеговине, на конгресу су активни учесници били из Хрватске, Србије, Сјеверне Македоније, Словеније, Украјине, Малезије, Турске, Сједињених Држава и Велике Британије, као и представник Организације за прехрану и пољопривреду Уједињених народа, саопштено је из Института за здравље и безбједност хране Зеница.