Транспаренси Интернешнел у Босни и Херцеговини у сарадњи с Фондацијом Центар за јавно право организује конференцију под називом „Спречавање сукоба интереса у БиХ: законска регулатива“ која ће бити одржана данас у Сарајеву.

Циљ конференције је да послужи као платформа за даљњу дискусију с циљем проналажења најоптималнијег рјешења за законско регулисање области сукоба интереса у БиХ.

Актуелни законски оквир који регулише питање сукоба интереса на државном нивоу је незадовољавајући и не предвиђа ефикасне механизме заштите, док се на нивоу Федерације БиХ уопште не проводи од 2013. године, саопштено је из ТИБиХ.

Како се надаље наводи, неадекватно регулисање ове области препознато је и у Мишљењу Европске уније за чланство БиХ, гдје реформа области сукоба интереса представља један од 14 приоритета наглашених у Мишљењу.

ТИ БиХ је у протеклом периоду предлагао рјешења у овој области у складу с најбољим међународним стандардима и праксама, а нека од њих се налазе у законодавној процедури.