Појава пандемије коронавируса погодила је и дрвопрерађивачку индустрију Босне и Херцеговине. Посљедице су посебно видљиве у Зеничко-добојском кантону гдје се налази највећи број предузеча која прерађују дрво, али и извозника у нашој земљи.

Подршку власти очекују и велика и мала предузећа из овог сегмента индустријске производње.

У дуборезачко-столарском обрту Едина Хајдеровца из Завидовића стање је додатно усложнила и немогућност пласмана производа.

ЕДИН ХАЈДЕРОВАЦ, Хајдер-арт Завидовићи

“Наравно да је утицала ова корона и на нас. Надамо се да ће се ово у најбољем смислу завршити и очекујемо и надамо се да ће и Влада стати иза нас”, рекао је Хајдеровац.

Са истим или сличним проблемима суочена су и остала мала и велика дрвопрерађивачка предузећа. Број радника знатно је смањен, пласмана роба готово да више и нема, као уосталом и подршке власти са федералног и државног нивоа.

МИРСАД ЈАШАРСПАХИЋ, предсједник Привредне коморе ФБиХ

“Цијенимо да је сигурно до 30 посто дошло до пада наруџби ка извозу. Ово ће трајати, морамо се што прије научити живјети са овим и опет учинити све да те наше компаније буду видљиве”,казао је Јашарспахић.

ДИНКО МУЈКИЋ, Дрвни кластер “Намјештај и дрво” БиХ

“Сигурно да се може пуно више помоћи зато што једноставно некад нема ни слуха да послушају захтјеве произвођача”, истакао је Мујкић.

Влада Зеничко-добојског кантона настојат ће помоћи и дрвопређивачима увођење потицаја за конкурентост привреде. Намјера је да се средства за те потицаје осигурају из кредитног аранжмана са ЕБРД-ом

МИРЗА ГАНИЋ, премијер ЗДК

“Да олакшамо оним пословним субјектима који ће набављати или су набавили одређене машине за прераду, како би њихова конкурентност била боља, а с друге стране како би лакше вратиле одређене кредите”, објаснио је Ганић.

Стање у дрвопрерађивачкој индустрији узроковало је и бројне проблеме Јавном предузећу Шумско-привредно друштво Зеничко-добојског кантона. Потражња дрвних сортимената је драстично смањена, а на пословање поред тога утиче и велики број упослених радника којима је све теже осигурати исплату зарађених примања. И ове проблеме како је најављено власти ће покушати да рјеше кредитним задужењем.