Подузетници у дјелатности коцкања и клађења у 2019. години остварили су 4.1 милијарду куна прихода, што је за 114.6 посто више у односу на 2010., када је остварено 1.9 милијарди куна, показују подаци Фине о пословању подузетника у тој дјелатности.

У 2019. години је у дјелатности коцкања и клађења пословало 70 подузетника, остварили су укупне приходе од 4.1 милијарду куна те укупне расходе од 3.2 милијарде куна.

Добит тих подузетника је у 2019. износила 799.1 милијун куна, а губитак 71.7 милијуна куна, што је резултирало оствареном нето добити од 727.4 милијуна куна.

Подаци Фине су показали да су у проматраних 10 година само у 2010. подузетници у дјелатности коцкања и клађења пословали с нето губитком од 21.6 милијуна куна. Од 2011. до 2019. године пословали су позитивно те остварили нето добит.

Највећа нето добит остварена је у 2019. и износила је 727.4 милијуна куна, што је десет пута више у односу на најмање остварену нето добит, 2011. године (72.9 милијуна куна).

Највеће укупне приходе у 2019. су остварили СуперСпорт (847.4 милијуна куна) и Хрватска Лутрија (636.8 милијуна куна). Највећу добит су остварили СуперСпорт (432.32 милијуна куна) и Хаттрицк-ПСК (156.52 милијуна куна).

У раздобљу од 2010. до 2019. најмање подузетника у дјелатности коцкања и клађења било је у 2017. години, њих 64, а највише у 2010. години, њих 92.

Највише запослених у тој дјелатности било је у 2019. године (6749), а најмање 2015. године (5254).

Просјечна мјесечна нето плаћа у дјелатности коцкања и клађења у 2019. износила је 5872 куне и била је за 48.2 посто виша у односу на 2010. годину, када је износила 3963 куне.

Највише подузетника чија је претежита дјелатност коцкање и клађење у 2019. имало је сједиште у Граду Загребу (36). Слиједи Приморско-горанска жупанија с 9 подузетника и Сплитско-далматинска жупанија (8), док је најмање подузетника у дјелатности коцкања и клађења било у Међимурској, Осјечко-барањској, Карловачкој, Сисачко-мославачкој, Задарској и Загребачкој жупанији (1).