“Крајинагруп” из Бањалуке поднијела је захтјев за регистрацију вакцина “Спутњик В”, потврђено је за БХТ1 из Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине.

Уколико успију да их региструју, то значи да интервентни увоз ових вакцина више неће бити могућ, те да ће једино “Крајинагроуп” бити заступник лијека на територији државе. Поступак регистрације могао би трајати десетак дана или краће уколико “Крајинагроуп” поднесе захтјев за хитну регистрацију.

То значи да сарајевски “Медимпекс”, који је одабран за набавку 500.000 доза Спутњик В за Федерацију БиХ нема много времена за увоз вакцина.

Правно лице Крајинагроуп је поднило захтјев за давање дозволе за стављање у промет вакцине Спутњик В (регистрација вакцине), речено је за БХРТ из ове компаније.

када је у питању трајање процеса регистрације казали су да у управном поступку који започиње подношењем захтјева И пратеће документације о вакцини, ради се на оцјени документације о лијеку. Након прибављених интерних оцјена, мишљење о квалитету/ефикасности/безбједности вакцине даје Комисија за лијекове.

Законски рок за завршетак наведеног процеса је 210 дана. Агенција ће, наравно, цијенећи актуелну ситуацију поступати у најкраћим могућим роковима.Уколико Агенција да дозволу за стављање у промет вакцине Спутњик В, то значи да Крајинагруп постаје носилац дозволе за стављање вакцине у промет. Од момента регистрације вакцине, Спутник В ће се увозити И прометовати редовним путем (а не интервентним како је до сада реализован увоз исте), кажу из Агенције.

На питање да ли би онда било ко други могао да увози ове вакцине, ако да, на који начин, речено нам је да у случају регистрације предметне вакцине, носилац дозволе за стављање лијека у промет (носилац регистрационог рјешења), постаје Крајинагроуп.

Крајинагроуп је уједно И велепрометник тако да се очекује да ће ово правно лице вршити увоз И дистрибуцију вакцине. Остали велепрометници могу узети учешче у процесу увоза једино уколико остваре сарадњу са Крајинагрупом.

Регистрацијом вакцине Спутњик В, интервентни увоз ове вакцине неће више бити могућ, рекли су из Агениције.

На основу законских И подзаконских одредби интервентни увоз се користи једино за нерегистроване лијекове у ситуацијама које су законом дефинисане.

Према посљедњим информацијама из Федералне Владе, чека се потпис на уговор из Руског инвестицијског фонда.

Влада ФБиХ је 16. марта на хитној сједници наложила Заводу за јавно здравство да потпише са јединим понуђачем до тада.

“На основу ове информације и процјене понуђених цијена, рокова испоруке, понуђених количина и гаранција за добро извршење посла, Влада је задужила Завод за јавно здравство Федерације БиХ да, без одлагања, закључи уговор за набавку вакцина с јединим понуђачом који је доставио потпуну понуду, а то је Medimpex d.o.o. Сарајево (Спутњик В).”