Транспаренси Интернешнал у Босни и Херцеговини (ТИБиХ) поднио је кривичну пријаву против руководства Рудника и термолелектране (РиТЕ) Гацко које је без икаквог јавног надметања додијелило Оптима Групи посао набавке горива вриједан 29,1 милион КМ.

”Уговори су додијељени путем преговарачког поступка који се може примјењивати само у изузетним случајевима прописаним Законом о јавним набавкама, а објашњење за овакав потез бар званично је ’крајња хитност узрокована непредвидивим догађајима’ ”, наводи ТИБиХ у саопћењу за јавност.

Из ове асоцијације упозоравају да се ови ’непредвидиви догађаји’ упорно понављају већ пет година ”јер менаџмент РиТЕ Гацко још није провео успјешан тендер за набавку горива који сваки пут обарају жалбе незадовољних понуђача, а потом се уговор додјељује Оптима Групи”.

Информацију о оваквом понашању тог уговорног органа ТИБиХ је објавио у јулу прошле године, јер је од 2015. до тада Оптима Групи додијељено око 25 милиона КМ.

Како надаље наводе, у међувремену поништен је још један поступак а Оптима Група добила је још три уговора вриједна око четири милиона КМ ”због крајње хитности”.

”Закон о јавним набавкама изричито забрањује да се разлози за примјену преговарачког поступка правдају догађајима који се на било који начин могу довести у везу са уговорним органом који расписује тендер. Ипак из цијеле приче јасно је да уговорни орган сам узрокује ’непредвидиве догађаје’ што је више пута закључила Канцеларија за разматрање жалби (КРЖ)”, подсјећају из ТИБиХ.

Истовремено, напомињу како су разлози за поништење досадашњих поступака бројни те да их је у највећем броју случајева узроковала управа овог јавног предузећа што се посебно истиче у дијелу посљедње одлуке КРЖ-а гдје стоји – да јавно предузеће „води предметне радње крајње непрофесионално, при томе у погледу утврђених чињеница постоје контрадикције, неправилности и пропусти у спису, а што у коначници, повлачи повреду правила поступка од битног утицаја на исход поступка“.

”Треба при томе додатно напоменути да је очито да уговорни орган радње поступка усложњава с обзиром на околности да се овај предмет набавке више пута понавља, што представља очит примјер изостанка управљања поступком, а што се у укупности стања ствари поступка оцјењује непрофесионалним приступом и доводи до непотребног одуговлачења поступка, утиче на начело најефикаснијег трошења средстава и у коначници, крајњу процјену законитости радњи које покреће и предузима…”, стоји у одлуци КРЖ-а.

ТИБиХ истиче како је из свих поступака за набавку горива који су вођени претходних пет година евидентно да управа РиТЕ Гацко фаворизује Оптима Групу која се једино позива на преговоре у преговарачким поступцима, а одлуке КРЖ-а додатно потврђују да је ова фирма довођена у повлаштен положај и током провођења отворених поступака.

”Одговорна лица у овом јавном предузећу су пронашли једноставан начин да сваки пут код расписивања тендера, исти очигледно намјерно учине непроводивим до краја, знајући да ће бити поништен а након тога без икакве јавне конкуренције посао се додјељује понуђачу који се годинама преферира”, појашњавају из ТИБиХ.

Такођер, подсјећају како је још прије пет година тадашњи главни ревизор РС упозорио да се ови поступци незаконито проводе и да се разлози крајње хитности на овај начин не могу доказивати.

”За поменуте набавке Друштво је покушавало да проведе отворене поступке јавне набавке, али због предугог трајања поступака услијед жалби одређених понуђача Друштво се опредијелило за преговарачки поступак без објаве обавјештења о јавној набавци. Разлози крајње хитности, проузроковане догађајима непредвидивим за уговорни орган, у овом случају не могу бити доказани”, наводи се ревизорском извјештају.

Како ТИБиХ у саопћењу наводи, упркос чињеници да је незаконито потрошено готово 30 милиона КМ, да су то потврдили ревизори и КРЖ и да је јавност о свему већ обавијештена, иста пракса се несметано наставља, а надлежне правосудне институције не реагују.

”Због тога је ТИБИХ упутио кривичну пријаву Републичком јавном тужилаштву РС, јер постоји основ сумње да су лица задужена за провођење јавних набавки у РиТЕ Гацко починили кривична дјела злоупотребом службеног положаја и незаконитог давања погодности привредним субјектима”, наводи се у саопћењу.