Завод за јавно здравство Кантона Сарајево упознао је Владу Кантона Сарајево са документом ажурираних Мјера послодавцима у установама и институцијама над којима су надлежни, јер је наступила сезона респираторних обољења.

Оне им се се дају на знање и поступање, у циљу израде детаљнијих Планова за смањење ризика од инфекције САРС ЦоВ-2 вирусом на радном мјесту за вријеме пандемије ЦОВИД-19.

Допуњене Мјере за смањење ризика од ове инфекције на радном мјесту у вријеме пандемије могу се наћи на линку:

https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/mjere_covid_radno_mjesto.pdf