Министарство за рад, социјалну политку, расељена лица и избјеглице Кантона Сарајево обавијестило је кориснике свих права заштите породице са дјецом у КС да ће своје октобарске накнаде моћи подићи данас у банкама у којима имају отворене текуће рачуне.

За ову намјену ресорно министарство је издвојило средства у износу од 2.457.494,77 КМ.

Поменута средства су издвојена за 8.317 корисника права на дјечији додатак, накнаду умјесто плаће жени-мајци у радном односу док одсуствује са посла ради трудноће, порођаја и његе дјетета, новчану помоћ за вријеме трудноће и порођаја жене-мајке која није у радном односу и једнократну помоћ за опрему новорођеног дјетета.