Корисници социјалних давања своје накнаде за август могу подићи данас са текућих рачуна код одабраних банака, самопштило је Министарство за рад, социјалну политику, расељена лица и избјеглице Кантона Сарајево.

Право на накнаде имају 4.182 корисника, а за ову намјену је ресорино министарство уплатило 1.094.127,96 КМ.