Од почетка нове школске године у поступку превентивних инспекцијских контрола поштивања опћих и посебних хигијенско-епидемиолошких мјера у школским и предшколским установама на подручју Кантона Сарајево (КС), кантонални санитарни инспектори Кантоналне управе за инспекцијске послове КС извршили су укупно 85 инспекцијских надзора, од чега 80 у основним школама и пет у предшколским установама КС.

“Од наведеног броја контрола, у 72 школе све наложене мјере и препоруке у тренутку надзора су биле у потпуности испоштоване, за седам школа су издата рјешења са корективним мјерама, која су у року од 24 сата испоштована, док су за једну школу издата два прекршајна налога у новчаном износу од 3.500 КМ, а због неусклађености везаних за број дјеце у продуженом боравку”, рекла је гласноговорница КУИП-а КС Вилдана Брдарић.

По њеним ријечима, од констатованих недостатака су организацијске неправилности везане за исхрану ученика у продуженом боравку и начин исхране уопће, као и недоношење кризног плана приправности у случају појаве обољења. Једна од неправилности је и непосједовање сликовне обавијести о превентивним мјерама.

“Како је претходно било најављено, предмет инспекцијских надзора у одгојно-образовним установама био је усмјерен на контролу поштивања заштитних мјера и физичке дистанце за ђаке и школско особље, врсту и количину дезинфекционих средстава и средстава за личну хигијену, организацију исхране, организацију продуженог боравка, те успостављање и придржавање кризног плана приправности на нивоу установа, а с крајњим циљем заштите здравља ученика, наставног и другог особља, као и чланова њихових породица”, рекла је Брдарић.

Из КУИП-а истичу да се надзори настављају и у предстојећем периоду, уз позив свим одгојно-образовним установама у КС, као и осталим субјектима надзора на поштивање донесених препорука и смјерница за превенцију и контролу инфекције Цовид-19.

Санитарни инспектори Кантоналне управе за инспекцијске послове КС од марта ове године до данас извршили су укупно 8.867 инспекцијских надзора угоститељских и трговачких објеката, тржних центара, козметичких/фризерских салона, пекара, вртића, те осталих субјеката надзора на које се донесене наредбе односе.

У том периоду издато је 226 прекршајних налога у новчаном износу од 376.495 КМ, а број донсених рјешења којима су донесене превенитиво-корективне мјере износи 812.

У наведеном периоду на основу извјештаја Завода за јавно здравство КС донесено је 3.525 рјешења о забрани кретања за особе које су биле у контакту са зараженима, од којих је за 3.337 вријеме изолације од 14 дана истекло.