Рокови за пријаву на јавне позиве за субјекте мале привреде у Кантону Сарајево истичу 19. септембра, уколико се пријаве на јавни позив достављају путем поште, подсјећају из Министарства привреде Кантона Сарајево.

Ријеч је о четири јавна позива која је Министарство привреде КС расписало ради помоћи малој привреди у ситуацији узрокованој пандемијом коронавируса, а који су дио средњорочних мјера које с тим циљем реализује споменуто министарство.

Расписан је јавни позив за одабир корисника потицајних средства по програму “Потицај развоју мале привреде” у КС за 2020. годину, јавни позив за прикупљање захтјева обртника по основу програма ”Едукација младих за обртничка-занатска занимања и запошљавање”, јавни позив за одабир банке за пласман кредитне линије уз субвенционирање дијела трошкова камате од стране Министарства привреде за субјекте мале привреде који послују на подручју КС за ову годину, те јавни позив за подношење пријава на програм “Подршка младима за покретање старт-уп субјеката”.

Програми из којих су произашли ови јавни позиви нуде обезбјеђење кредитирања под повољнијим условима, субвенционирање – рефундирање камата по преузетим кредитима, потицај за технолошку модернизацију и примјену стандарда квалитета, потицај за унапређење предузетништва обртника, едукацију младих за обртничко-занатска занимања и запошљавање, потицај старт-уп субјектима мале привреде, потицај развоја женског предузетништва и подршку младима за покретање старт-уп пословних субјеката.

За реализацију ових програма планирано је око 5.800.000 КМ, наводе из Министарства привреде КС.

Према најавама ресорног министра Драшка Јеличића, у наредном периоду планирана је реализација и преосталих средства као директни потицај за очување радних мјеста у привредним субјектима који су претрпјели највећу штету у пандемији.