Служби за запошљавање КС је у мјесецу јулу 2020. године уплаћено доприноса за осигурање у случају незапослености у висини од 3.496.728 КМ, што је пораст у односу на претходне мјесеце.

У првих шест мјесеци 2020. године дошло је до благог пада уплата по основу доприноса за осигурање у случају незапослености, наводи се у саопћењу за јавност Јавне установе “Служба за запошљавање Кантона Сарајево” Сарајево.

Пад у процентуалном износу је забиљежен у висини од цца 3,5%.

Служба за запошљавање КС данас је издала саопћење са новим подацима за мјесец јули 2020. године из разлога што је забиљежен пораст у уплатама доприноса.

Служби за запошљавање КС је у мјесецу јулу 2019. године уплаћено доприноса за осигурање у случају незапослености у висини од 3.150.996 КМ.

Служби за запошљавање КС је у мјесецу јулу 2020. године уплаћено доприноса за осигурање у случају незапослености у висини од 3.496.728 КМ.

“Као што се може видјети пораст уплата доприноса за осигурање од незапослености износи 345.732 КМ или у процентима цца 11%. Истовремено, број незапослених особа регистрованих на бироу Службе за мјесец јули износи 61.474, а у истом мјесецу 2019. године је износио 60.194. Ово значи повећање регистрованих незапослених особа у Кантону Сарајево за 1.280 што је повећање за цца 2%, наводе из Службе.

На бази ових података може се закључити да у мјесецу јулу 2020. године имамо раст уплате доприноса што радује и чиме се ствара финансијска основа да Служба и даље без икаквих проблема исплаћује новчане накнаде незапосленим особа којих је поредећи мјесец јули претходне и текуће године већи за цца 2%.

Служба за запошљавање је у фази израде ребаланса плана пословања којим ће се прилагодити пословање Службе ситуацији са ЦОВИД 19 (новчане накнаде), а истовремено кренути у реализацију програма запошљавања.

Из Службе желе нагласити да сви програми које самостално реализује Служба и сви програми који се реализују преко Службе за запошљавање КС, а исте расписује Федерални завод за запошљавање, реализирају несметано и плаћања прате динамику реализације програма.