Влада Кантона Сарајево донијела је Одлуку о давању сагласности на Правила Јавне установе “Колегијум артистикум” Сарајево које су претходно предложили вршиоци дужности Управног одбора ове јавне установе и тиме је направљен важан корак ка самосталном дјеловању те установе.

“Новим Правилима направљен је важан корак како би Цоллегиуим атристицум наставио са радом као самостална јавна установа за галеријску дјелатност, а не као дио “Босанског културног центра, у оквиру кога тренутно дјелује”, објаснио је министар културе и спорта КС Самир Авдић, који је иницирао доношење одлуке.

Према ријечима премијера КС Едина Форте, доношењем нових Правила приводи се крају трансформација једне од најважнијих културних установа у КС, с циљем њеног самосталног дјеловања, те је било важно дефинисати расположиве кадровске капацитете те установе, како би се могло управљати њима на оптималан начин.

Правила те установе усаглашена су са Законом о установама, Законом о музејској дјелатности, Одлуком о оснивању ЈУ “Колегијум артистикум”, Законом о раду, Правилником о стицању и кориштењу академских титула, стручних и научних звања на високошколским установама на подручју Кантона Сарајево, Списком академских титула, стручних и научних звања која се могу стицати на високошколским установама на подручју КС, те Колективним уговором за дјелатност културе у Кантону Сарајево.