Уочи сутрашњег почетка предизборне кампање за Локалне изборе који ће бити одржани 15. новембра, Кантонална управа за инспекцијске послове Кантона Сарајево (КУИП КС) позива све политичке субјекте да се уздрже од непрописног постављања плаката, банера, слободностојећих конструкција и паноа са сликама кандидата, предизборним слоганима и порукама.

Учеснике избора се позива да спријече девастацију јавних простора и површина исписивањем графита и натписа, те прљање јавних површина расипањем, бацањем или уништавањем промотивног материјала.

“Позивамо све политичке субјекте који учествују у предстојећој једномјесечној предизборној кампањи да досљедно примјењују законске прописе у вези са оглашавањем и промоцијом, те да наведене активности врше само на законом предвиђен начин”, поручили су из КУИП-а КС.

Из КУИП-а истичу да су предвиђене строге законске забране плакатирања на стубовима јавне расвјете и контактној мрежи, стајалиштима јавног пријевоза, те напомињу да је забрањено постављање рекламних паноа и лијепљење плаката на стаблима, парковској опреми и објектима.

Сви евидентирани прекршаји ће бити санкционисани на законом предвиђени начин, односно првобитним издавањем рјешења о отклањању утврђених неправилности, а у случају непровођења донесених мјера и прекршајним санкцијама.

У зависности од врсте прекршаја и материјалног прописа којим је исти дефинисан, прописане казне крећу се до 6.000 КМ за правне субјекте, до 2.000 КМ за одговорну особу у правном субјекту, те до 1.500 КМ за физичку особу. Поред тога, за непоступање по рјешењу инспектора Законом о инспекцијама су предвиђене новчане казне у износу до 15.000 КМ за правне субјекте, односно до 3.000 КМ за одговорну особу у правном субјекту, те до 1.500 КМ за физичку особу.

Инспекцијске контроле поштивања наведених законских одредаба почињу првог дана предизборне кампање путем кантоналне комуналне инспекције којој помоћ у раду пружају комунални редари кантоналних јавних комуналних предузећа “Парк” и “Рад”, са којима је већ договорен и усуглашен план и начин рада, те приоротети поступања.

Комунални редари ће у двије смјене вршити непосредну контролу на подручју свих опћина у КС, а овлаштени су да записником нареде уклањање утврђених неправилности у одређеном року, те да истеком остављеног рока изврше контролни преглед. Све евидентиране прекршаје комунални редари достављаће одмах кантоналној комуналној инспекцији на надлежно поступање, наводи се у саопћењу.

Из КУИП-а напомињу да надзор над поступањем политичких субјеката врше и надлежне опћинске инспекције, те с тим у вези очекују и њихов додатни ангажман у складу са законским надлежностима (урбанистичко-грађевинске/комуналне/цестовне), а како би незаконите радње биле правовремено спријечене и санкционисане.

КУИП истиче да законитим поступањем политички субјекти показују друштвено-политичку одговорност према држави и локалној заједници и таквим примјером на практичан начин увјеравају бираче у истинитост политичких идеја које заступају. То се нарочито односи на програмска опредјељења у области заштите околиша, заштите и одржавања јавних простора и површина, комуналних дјелатности и комуналне чистоће.