• Мрежа фестивала Јадранске регије,
  • Модул меморије
  • Зборник радова о Витомиру Лукићу
  • Изложба „Књига жалби“
  • О вишеструко награђиваном филму „Природни одабир“ и припремама за фестивал анимираног филма у Нему, говори Алета Рајич

Уредник и водитељ Данијела Регоје