Република Српска би до краја године требала добити нови Закон о високом образовању и Закон о осигурању квалитета у високом образовању, што је прва фаза реформе у овом ентитету. Реформа ће бити заснована на три начела: рационализација, модернизација и интернационализација.

Факултет политичких наука у Бањалуци представио је нове студијске програме и нови предмет – Дигитална дипломатија 21. вијека. У том правцу ће ићи реформа да би профилисали стручњаке који могу бити конкуренција у региону и Европи, што данашњи систем не омогућава.

Све мање уписаних студената, одлазак талентованих студената из земље, купопродаја испита и диплома, неадекватна контрола квалитета приватних факултета, само су неки од актуелних проблема високог образовања у Републици Српској.

Према ријечима министра за високо образовање и информационе технологије РС Срђана Рајчевића, данашњи систем образовања у РС карактерише тромост, нефлексибилност, неприлагођеност тржишним трендовима.

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин истиче да се стално уводи савремена стручна пракса и нови студијски програми који су у складу с новим временом и технологијама.

“Треба рационализовати број студијских програма на универзитетима, потребно је направити мрежу високошколских установа и дефинисати колики број високошколских установа треба да постоји у РС, било државних било приватних”, каже Гајанин.

Од реформе високог образовања очекују много и професори и студенти, зато што је много аномалија које разарају образовни систем у Републици Српској. У ресорном Министарству обећање да ће реформом вратити вјеру младима у високо образовање које ће бити базирано искључиво на квалитету.