Гост Јутра за све био је Сувад Захировић, предсједник Информативног центра за особе са инвалидитетом, Лотос” из Тузле. Ова организација је ове године посебан фокус ставила на младе особе и њихово укључивање у друштво.

Информативни центар за особе са инвалидитетом “Лотос” је непрофитна организација која дјелује на подручју цијеле Босне и Херцеговине. Информативни центар “Лотос” окупља особе са или без инвалидитета које су заинтересоване да својим радом било на професионалној или волонтерској основи допринесу остваривању мисије организације.

Информативни центар “Лотос” је настао на идеји да се способности и могућности особа са инвалидитетом представљају на позитиван начин. У том смислу идеја је 1996. године подржана од Оxфама, Британске хуманитарне организације. У новембру 1997. године, Информативни центар “Лотос” регистрован је код Министарства правде у складу са домаћим законима као невладина организација.

Мисија

Својим дјеловањем утицати на стварање демократског цивилног друштва у Босни и Херцеговини у којему ће питања инвалидности бити разматрана као питања људских права, а особе са инвалидитетом неће се суочавати са баријерама приликом образовања, запошљавања, остваривања здравственог и социјалног осигурања, информисања, кретања у унутарњим и вањским просторима и кориштења потребних сервиса подршке у остваривању права која им као људским бићима припадају.

Визија

Информативни центар за особе са инвалидитетом „Лотос“ће бити лидер у изградњи друштва без препрека, у којем особе са инвалидитетом живе самостално по свом властитом избору, уз осигурање потребних видова подршке, равноправно укључени у заједницу, одговорно уживају људска права која им припадају.

Циљеви

  • Понудити нови приступ питањима инвалидитета у друштву како би особе са инвалидитетом имале право одлучивати о организацији властитог живота;
  • Промовисати принципе једнаких могућности које враћају достојанство особама са инвалидитетом у друштву;
  • Утицати на усвајање повољнијих законских рјешења у подручју социјалне и здравствене заштите, образовања, запослења и сигурности на раду, пензионог и инвалидског осигурања, и регулисања свих других права за особе са инвалидитетом, а што омогућава обезбјеђење основних средстава за живот;
  • Информисати јавност о правима особа са инвалидитетом. То укључује организовање различитих Јавних активности и медијских кампања.