Тема емисије: Cавремена умјетност

– Како дефинирамо, описујемо, вреднујемо садашњу умјетност?
– Како разумијевамо умјетничка дјела савременика?
– Зашто је значајна ангажирана умјетност?

Уредница емисије Кораљка Курценбергер