Од 35 поглавља које БиХ треба испунити за чланство у Европску унију, социјална политика се налази у групи најлошије припремљених области. Улога маргинализираних група у било којој области није на завидном нивоу и то у готово свим извјештајима о напретку БиХ, упозоравају из Европске уније.

Како маргинализиране групе које уједињује неповољан социјални положај ангажирати на ширем друштвеном плану циљ је кампање „Глас до даске“ која се проводи у оквиру пројекта „Изградња капацитета организација цивилног друштва за активно заговарање улоге маргинализираних група у процесу приступања Европској унији“.

Лош социјално -економски положај и отежан приступ запошљавању заједнички је именитељ маргинализованим групама друштва у БиХ. Када је уз то присутна и стигматизација због ограничених тјелесних могућности пут до запослења још је неизвјеснији. Свјестан је тога и млади бањалучки студент који до сада није имао негативна искуства, али јесу особе из његовог окружења.

ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, студент 3. године Факултета политичких наука,Бањалука

“Искуства са колегама који исто имају инвалидност на прву се уочава када се долази на разгвоор за посао и самим тим одмах вас отпишу да нисте пожељни. Мислим да треба ипак пружити шансу изаћи у сусрет”.

Доношење адекватних закона и њихова примјена којима ће се олакшати приступ запошљавању и социјалној укључености основа је за процес социјалног укључивања маргинализованих група. Али они су обично дуготрајни.

БРАНКО СУЗИЋ, предсједник Удружења слијепих и слабовидних лица РС

“Дуго траје доношење измјена и допуна Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида у Републици Српској. Ми очекујемо да ће те неке мјере предложене кроз ове измјене донијети и утицати да се послодавци додатно мотивишу да могу запошљавати и лица са тежим степеном инвалидности јер то је један од највећих проблема”.

Из Фондације за социјално укључивање БиХ напомињу да је неопходно јачање капацитета цивилног друштва како би се групе које уједињује неповољан социјални положај додатно ангажовале у заговарању својих права, посебно у контексту приступања ЕУ.

РАНКА НИНКОВИЋ-ПАПИЋ, директор Фондације за социјално укључивање БиХ

“Не можемо ми донијети ни реформу, ни закон, али можемо лобирати,заговарати, пружити рјешење. Стратегије социјалног укључивања, нудити то све онима који доносе одлуке”.

ЖАРКО ПАПИЋ, директор Иницијативе за бољу и хуманију инклузију

“Треба једноставно маргинализоване групе људи активирати оспособити за инетнзивније укључивање у све проблеме реформе, које се тичу европских интеграција. Прије свега стратегије социјалне укључености што је европска формула.

У Аналитичком извјештају , Европска комисија је оцијенила да је поглавље 19 социјална политика и запошљавање у групи најлошије припремељених области које је потребно испунити на путу ка ЕУ. У извјештају се наводи и да је готово трећина дјеце у доби од 5-15 година суочена са ризиком од сиромаштва и да је примјена прописа о забрани дискриминације над женама на веома ниском нивоу.