Информације које су резултат надзора Рајфајзен Банк д.д. укључујући и утврђене неправилности и незаконитости, Агенција за банкарство ФБиХ је достављала искључиво органима надлежним за област спрјечавања прања новца и финанисирање терористичких активности, рекао је Фени директор ове агенције Јасмин Махмузић.

Наиме, бивши директор Рајфајзен банке у БиХ Карлхајнц Добниг ухапшен је у Аустрији накој што је прије пола године смијењен с позиције директора због сумње за финансијски криминал. Он је био под сумњом годину дана, а све су прво открили управо упосленици Агенције за банкарство ФБиХ.

Махмузић подсјећа да Агенција за банкарство Федерације БиХ у оквиру овлаштења из Закона о Агенцији за банкарство Федерације БиХ, Закона о банкама Федерације БиХ и Закона о спрјечавању прања новца и финансирања терористичких активности БиХ обавља супервизију субјеката банкарског система и подузима мјере у вези са спречавањем прања новца и финансирања терористичких активности које се односе на субјекте банкарског система у сарадњи са надлежним органима и институцијама.

”Агенција врши континуиран надзор свих субјеката банкарског система, па самим тим и Рајфајзен Банк д.д. БиХ Сарајево. Информације које су резултат надзора Рајфајзен Банк д.д. укључујући и утврђене неправилности и незаконитости, Агенција је достаљала искључиво органима надлежним за област спрјечавања прања новца и финанисирање терористичких активности. Приступ Агенције у области надзора усклађености банака са стандардима спречавања прања новца и финансирања терористичких активности је козервативан и свака злоупотреба система се оцјењује са “нултом толеранцијом”, каже Махмузић.

На крају је нагласио да акти Агенције који настају у поступцима надзора садрже повјерљиве информације и могу се откривати искључиво надлежним органима.