Лјудска права жена у Босни и Херцеговини.

Расправа са тематске сједнице Заједничке комисије за људска права државног Парламента.

Препоруке и закључци.

Уредница емисије Мирела Хуковић-Хоџић