Ефекти пандемије КОВИДа-19 на подузетништво.

Подузетнице о изазовима кризе и мјерама за ублажавање посљедица.

Заључци Балканске конференције подузетништва жена.

Уредница емисије Мирела Хуковић-Хоџић.