О Платформи за унапређење права и положаја Ромкиња у Босни и Херцеговини.

Документу који анализира потребе Ромкиња.

Какве препоруке за нови државни Акциони плана за Роме од 2020. до 2024. године у Платформи припрема женска ромска мрежа ”Успјех”?