Шта је у фокусу Акционог плана за друштвену инклузију Рома и Ромкиња у Босни и Херцеговини, од 2021 до 2025 године?

По чему се разликује од предходна три?

Које су то потенцијалне препреке за његову проведбу, а шта бенефити за државу?

Уредница емисије Мирела Хуковић-Хоџић.