Ромска заједница у Какњу.
Успјеси и препреке друштвене инклузије.
Одговори заједнице и Опћине на глобалне изазове пандемије ковида -19.
Уредница емисије Мирела Хуковић-Хоџић.