Ефекти пандемије ЦОВИД -19 на економско оснаживање жена и њихов положај на тржишту рада.

Изазови, препреке, могућности и позитивни примјери у подузетништву и социјалном запошљавању жена.

Уредница емисије Мирела Хуковић-Хоџић.