Суд Босне и Херцеговине отпремио је другостепену пресуду у предмету Миле Пажин и други, којом је одбијена као неоснована жалба браниоца оптуженог Милета Пажина, те је првостепена пресуда у осуђујућем дијелу потврђена.

Првостепеном пресудом Суда БиХ, од 18.9.2020. године, оптужени Миле Пажин оглашен је кривим за кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва, те га је кривично вијеће Суда БиХ осудило на казну затвора у трајању од једне године и шест мјесеци.

Пажин је проглашен кривим што је у својству припадника Хрватског вијећа обране (ХВО) у периоду од 20.6.1992. године до 23.12.1995. године, а од 1.5.1993. године и у својству Заповједника Цивилне заштите Столац, за вријеме рата у Босни и Херцеговини и оружаног сукоба између Армије РБиХ и ХВО-а на територији општине Столац, кршећи правила међународног хуманитарног права, за вријеме оружаног сукоба, починио нечовјечно поступање према цивилу.