Министарство привреде Кантона Сарајево објавило је коначну листу занатлија који ће добити подстицајна средства за очување и развој традиционалних и старих заната/обрта.

На основу Уредбе о критеријима и поступку за остваривање права на подстицајна средства за очување и развој традиционалних и старих заната, а након проведеног жалбеног поступка, Комисија је утврдила приједлог листе подносилаца захтјева који испуњавају услове и приједлог листе подносилаца захтјева који не испуњавају услове, те су сходно наведеном објављени коначни резултати овог Јавног позива.

По истеку жалбеног рока, Комисија је приступила анализи пристиглих приговора, након чега је министар привреде Кантона Сарајево Аднан Делић донио Одлуку којом је утврђена коначна листа занатлија, као и висина подстицајних средстава.

Коначна листа добитника подстицаја је доступна на wеб страници Министарства привреде Кантона Сарајево.

Јавни позив за подстицај развоја и очувања традиционалних заната/обрта објављен је на wеб страници Министарства и у дневном листу „Дневни аваз“ 19. фебруара ове године, саопћено је из службе за протокол и прес КС.

Рок за подношење захтјева био је 30 дана, а у том периоду пристигло је укупно 389 захтјева/пријава, од чега је на коначно одобреној листи 313 занатлија.

Предвиђена средства за реализацију овог јавног позива износе 250.000 КМ.