Уважавајући тренутно епидемиолошко стање на подручју Кантона Сарајево, у околностима повећане опасности од ширења заразне болести COVID-19, Министарство саобраћаја КС је поново наложило пријевозницима који обављају јавни линијски пријевоз путника на подручју КС, предузећима ГРАС и Центротранс, њиховим упосленицима, као и путницима у њиховим возилима поштивање препорука Завода за јавно здравство ФБиХ.

Пријевозници су у обавези упосленике који развију симптоме као што су кашаљ, повишена тјелесна температура, бол у грлу, упутити да се обрате свом љекару те да са таквим симптомима не долазе на посао.

Возачи који управљају возилима морају носити личну заштиту опрему (маска), док управљају возилом јавног линијског пријевоза путника.

Остала службена лица која се налазе у возилу, редари, кондуктери и контролори морају носити маске као личну заштитну опрему.

Корисници који користе услуге јавног линијског пријевоза морају користити личну заштитну опрему (маске), а препоручује се кориштење рукавица.

Без прописане заштитне опреме корисницима неће бити дозвољен улаз у возила.

Пријевозници су дужни организовати улазак путника на начин да се омогући улаз само на једна врата, с тим да се возило са унутрашње и вањске стране мора видно означити на којим је вратима улаз, а на којим излаз путника из возила. У унутрашњости возила треба поставити ознаке које ће јасно обиљежавати правац кретања путника (од улаза ка излазу).

Уколико се омогући улаз/излаз путника на предњим вратима, сједиште возача мора бити одијељено физичком баријером од путничког дијела возила пластичном или неком другом провидном преградом, а у колико није обезбијеђена физичка баријера потребно је да возач користи заштитни визир.

У циљу обезбјеђења физичке дистанце, пријевозник је у обавези да на улазним вратима возила обезбиједити по потреби једног запосленика, редара који ће водити рачуна да ли путници улазе правилно носећи личну заштитну опрему, давати упутства, вршити дезинфекцију руку путника односно вршити контролу дезинфекције уколико су на улазу у возило постављени дезинфицијенти за самоупотребу. Он ће вршити провјеру возних карата, водити рачуна о попуњености возила, као вршити и друге радње како би се обезбиједила сигурност путника и возача.

Сједишта морају бити видљиво обиљежена с успостављеним размаком који обезбјеђује одговарајућу физичку дистанцу између путника, а у складу с препорукама ЗЗЈЗ КС и ФБиХ.

Возила јавног пријевоза се морају обавезно појачано дезинфиковати, како унутрашњост тако и вањски дио возила, прије првог поласка или након повратка у депо пријевозника на завршетку рада.

Такођер, на почетним и крајњим терминалима потребно је вршити дезинфекцију унутрашњости возила, као и природно провјетравање, а по могућности вршити дезинфекцију и у току рада. Посебну пажњу треба обратити на возачки простор, рукохвате и друге предмете који се често додирују, наводи се у саопћењу Службе за протокол и прес КС.

На стајалиштима, гдје то услови дозвољавају, морају бити видно истакнута правила понашања у возилу јавног пријевоза путника на подручју Кантона Сарајево (улазак једно по једно уз физичку дистанцу, ношење личне заштитне опреме, начин уласка и изласка путника из возила и др.), те обиљежити мјеста за стајање путника на стајалишту ради формирања реда за улазак у возило, уз обезбјеђење физичке дистанце.