Према Закону о цестама Федерације БиХ, одговорни имплементатор пројекта за Изградњу брзе цесте Прача – Горажде, дионица тунел Храњен, је ЈП Аутоцесте Федерације БиХ, саопшило је федерално Министарство промета и комуникација,а поводом медијских натписа везано за изградњу тунела Храњен.

-Избор извођача и надзора радова, потписивање уговора за радове, надзор и теренску контролу реализације пројекта изградња тунела Храњен проводи искључиво ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар. Федерално министарство промета и комуникација је стога 1.7.2021.године затражило детаљно изјашњење о реализацији пројекта изградње тунела Храњен с нагласком на завршетак овог пројекта према потписаном Уговору о извођењу радова, како нисмо запримили одговор упутили смо додатну писмену ургенцију према ЈП Аутоцесте ФБиХ нашим актом од 16.07.2021.године. На основу повратних информација које достави Јавно подузеће Аутоцесте Федерације БиХ, Министарство ће припремити Информацију и доставити Влади Федерације БиХ како би се разматрало на првој наредној сједници Владе Федерације БиХ, приопћено је из овог министарства.