Министарство за одгој и образовање Кантона Сарајево набавило је додатних 250 лаптопа високих перформанси у сврху успоставе електронског дневника (еДневника) у средњим школама Кантона Сарајево. Прошле године је, с тим циљем, набављено 900 рачунара.

Вођење школске евиденције и документације, искључиво путем еДневника у основним школама, заживјело је школске 2019/2020. године. Увођење еДневника у средњим школама било је планирано за школску 2020/2021. годину, али је пролонгирано за наредну школску годину због пандемије вируса корона.

Министарство ће, и даље интензивно, проводити активности дигитализације образовног система у Кантону Сарајево, као битног сегмента за ефикаснију администрацију и подршку организацији наставног процеса, посебно у увјетима пандемије COVID-19.

Дигитално вођење педагошке документације и евиденције у школама омогућава наставницима, разредницима и директорима школа брзу и једноставну израду статистичких извјештаја о одржаним часовима те информације о успјеху ученика и раду школе, које се анализирају на сједницама наставничких вијећа.

Један од кључних циљева је и унапређење сарадње са родитељима тј. њихова стална информисаност о успјеху ученика, саопћила је Служба за протокол и прес КС.