Представнички дом Парламента Федерације БиХ усвојио је предложени, нови закон о рачуноводству и ревизији због потребе унапређивања ревизије и рачуноводства, а што је један од циљева Економске политике Федерације БиХ.

Циљ новог Закона о рачуноводству и ревизији је подизање квалитете финанцијског извјештавања и ревизије у Федерацији и усклађивање с најбољом међународном праксом у овој области, кроз унапређење сустава обављања ревизије, што је један од предувјета за привлачење потенцијалних домаћих и страних инвеститора.

Имплементација одредби нове Директиве ЕУ, а прије свега успостављање ефикасног сустава контроле квалитете рада у ревизији, као и сустава надзора над ревизијом, треба допринијети побољшању квалитете ревизорских извјешћа на трајној основи.

Новине у овом закону односе се, између осталог, на унапређење квалитете финанцијског извјештавања, што ће се постићи прилагођавањем рачуноводствених правила економској снази и величини правних особа.

Такођер, односе се на увођење субјеката од јавног интереса, примјену нових критерија за разврставање правних особа, увођење микро правних особа за које су поједностављена правила за вођење пословних књига и састављање финанцијских извјешћа.

Законом се предвиђа успостава Регистра правних особа и подузетника, као и Регистра квалифицираних особа.

Одобрена успостава Регистра рачуна физичких особа

У циљу примјене међународних стандарда у борби против прања новца и финансирања тероризма, измјенама и допунама Закона о унутарњем платном промету створит ће се правни темељ за успостављање Регистра рачуна физичких особа.

Приједлог овог законског рјешења данас су усвојили посланици Представничког дома Парламента ФБиХ, а да би ступило на снагу потребно је да га одобри и Дом народа Парламента Федерације БиХ.

Помоћница федералне министрице финансија Мира Брадара је појаснила да ће уједно успостава Регистра представљати и реализацију Акционог плана за отклањање идентифицираних недостатака у суставу спречавања прања новца и финансирања тероризма.

“Регистар рачуна физичких особа успоставит ће се у Финансијско-информатичкој агенцији (ФИА) и садржават ће искључиво само информације о рачунима и њиховим власницима. То значи да неће садржавати податке о стању средстава на рачунима и промету по рачунима”, казала је Брадара.

Подаци из Регистра неће бити јавно доступни и одредбама овог закона прописано је који органи и институције могу добити податке, а искључиво са надлежностима и овластима прописаним посебним законима.

Подржано оснивање Вијећа за дјецу ФБиХ

Представнички дом Парламента Федерације БиХ усвојио је закључак, по којем је подржао иницијативу посланице Алме Кратине о оснивању Вијећа за дјецу Федерације БиХ као међуресорног савјетодавног, стручног и координационог тијела Владе ФБиХ с циљем свеобухватне заштите дјечијих права.

Вијеће ће бити при Федералном министарству рада и социјалне политике.

У његов рад предвиђено је да буду укључени чланови академске заједнице, релевантни стручњаци, социјални радници, педагози, представници из ресорних министарстава који се баве наведеном проблематиком.

На тај начин бит ће омогућено да се на једном мјесту сагледају и унаприједе права дјеце.

Влада је раније оцијенила оправданим формирање овог Вијећа, које је иницирала Кратина понукана чињеницом да живимо у земљи гдје су дјечија права угрожена свакодневно и чему свједочимо.

На сједници би по хитној процедури требало да буду разматране измјене и допуне Закона о заштити корисника финансијских услуга и Закона о унутрашњем платном промету, те допуне Закона о Комисији за вриједносне папире.

Измјене и допуне Закона о заштити корисника финанцијских услуга требале би бити донесене како би се побољшало унутрашње тржиште банковних услуга, те због јачања тржишног натјецања у сектору банковних услуга становништву.