Комисија за очување националних споменика донијела је закључак да Нацрт урбанистичког пројекта ’Трг ослобођења – Алија Изетбеговић’ није прихватљив.

”Достављено пројектно рјешење није у складу са Програмом развоја градске језгре Сарајева, који на предметном простору не предвиђа изградњу паркинг гараже”, наводи се.

Комисија цијели простор види као афирмацију пјешачке зоне, са очувањем зеленог дијела површина, те предлаже изградњу садржаја на другим мјестима предвиђеним регулационим и другим плановима.

Закључак је донесен на захтјев Завода за планирање развоја Кантона Сарајево за мишљење и став на Нацрт урбанистичког пројекта ’Трг ослобођења – Алија Изетбеговић’ односно усклађеност са одредбама Одлуке Комисије о проглашењу Хисторијског урбаног крајолика Сарајева националним спомеником БиХ.

С обзиром на то да је, након доношења Одлуке о проглашењу Хисторијског урбаног крајолика Сарајева националним спомеником БиХ, дошло до одређених нејасноћа у имплементацији, Комисија је донијела заклјучак да се покрене процедура измјене и допуне Одлуке.

”Измјеном и допуном Одлуке ће бити додатно прецизиране зоне и надлежности различитих нивоа у просторном обухвату предметног националног споменика”, истиче се.

Комисија је запримила петицију за проглашење олимпијских борилишта на Игману, Бјелашници и Требевићу националним спомеником Босне и Херцеговине.

Олимпијска борилишта укључују стазе за олимпијски спуст и велеслалом на Бјелашници, стазе за биатлон и скијашко трчање на Игману, скакаонице на Малом пољу на Игману и боб стазу на Требевићу.

Комисија сматра да очување борилишта и комплетног простора на којем се одиграо најзначајнији спортски догађај – XIV Зимске олимпијске игре, осим материјалног свједочења, треба бити заштићен и као меморија мјеста тако да је одлучено да се приступи изради одлуке о проглашењу наведеног простора националним спомеником.

”У вези с тим, Комисија очекује да ће активности на валоризацији простора и изради одлуке о проглашењу завршити у наредном периоду, уз сарадњу надлежних институција”, наводи се у саопћењу за јавност о активностима Комисије за очување националних споменика од именовања новог сазива.

Према одредбама Анекса VIII Опћег оквирног споразума за мир у БиХ, до доношења коначне одлуке о проглашењу националног споменика, а најдуже до годину дана од подношења петиције, све стране треба да се суздрже од активности које би могле да угрозе предложено добро о чему су обавијештени сви надлежни органи и институције на чијем се подручју налазе предложена добра.