Народна скупштина Републике Српске (НСРС) размотрила је Приједлог измјена и допуна Закона о дјечијој заштити, којим се уводи матерински додатак у Републици Српској за све незапослене породиље, без обзира на ранији статус.

Посланик клуба СНСД-а Душица Шолаја у име овог клуба поднијела је амандман на Приједлог измјена и допуна Закона о дјечијој заштити, којим право на матерински додатак може остварити мајка која има пребивалиште у Републици Српској, ако отац дјетета има пребивалиште у Републици Српској најмање годину дана прије рођења дјетета.

Током скупштинске расправе, Шолаја је у име клуба СНСД-а поднијела и други амандман на овај приједлог закона, који предвиђа да се захтјев за признавање права на рефундирање накнаде плате подноси у року од шест мјесеци од дана почињања кориштења породиљског одсуства, уз доказ о уплаћеним доприносима.

Шолаја је од ресорног министра затражила информацију колико градова и општина у Републици Српској ради оно што Закон о дјечијој заштити предвиђа као њихову обавезу.

“Потребно је да имамо слику гдје имамо општине и градове који су нешто урадили по овом питању, а гдје имамо оне које апсолутно ништа не раде”, истакла је Шолаја.

Посланик ДНС-а Мирко Совиљ рекао је да поздравља доношење овог закона јер се њиме уводе нова права у области дјечије заштите.

На дневном реду другог дијела осме редовне сједнице су Нацрт закона о пореском поступку, нацрти закона о високом образовању и о обезбјеђењу квалитета у високом образовању који ће бити разматрани обједињено, Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ и Нацрт закона о спорту.

Посланици ће разматрати и Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске – приједлог народних посланика Јелене Тривић, Драшка Станивуковића и Небојше Вукановића, Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији.

Скупштина ће разматрати и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине.

На дневном реду је и извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду за прошлу годину, те приједлози одлука о распуштању Скупштине општине Рудо и Скупштине општине Теслић, који ће бити разматрани обједињено.

Народна скупштина ће разматрати и приједлог одлуке о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко-Бијељина-Рача, као и приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто-пут Бањалука-Приједор по скраћеном поступку.

Посланици су током јучерашњег рада размотрили Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

Размотрене су и измјене Закона о геолошким истраживањима, те обављена расправа о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске.

Посланици су обавили расправу и о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима на који су бошњачки посланици уложили бројене амандмане јер, навели су, садржи одредбе које директно или индиректно задиру у питање државне имовине и нису у складу с Уставом и другим прописима Босне и Херцеговине.