Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас по хитном поступку Закон о измјени Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске који омогућава прецизније, јасније и ближе појашњење процедура задуживања Српске.

Ријеч је о техничкој измјени, којом се желе створити претпоставке за ефикаснију и економичнију реализацију задуживања.

Посланици су по хитном поступку усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга којим се пореским обвезницима омогућава одгађање плаћања обавеза по основу пореза на добит, пореза на доходак од самосталне дјелатности, накнаде за просту репродукцију шума, те накнаде за заштиту од пожара за прошлу годину до 30. јуна ове године.

Усвојен је и Закон о нотарској служби у Републици Српској којим је прописано да се старосна граница за престанак службе повећава са 65 на 68 година.

Овим актом уређују се нотарска служба, поступак избора, разрјешења и престанка службе нотара, именовање вршиоца дужности нотара и замјеника нотара, те надлежности нотара.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је рад првог дијела 15. редовне сједнице и рекао да ће о наставку јавност бити благовремено обавијештена.