Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас по хитном поступку Закон о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу, чиме се ствара правни оквир за несметану реализацију овог пројекта од општег интереса за Српску.

Усвајањем овог акта лакше ће бити рјешавани имовинско-правни односи, јер је за изградњу аеродрома неопходно обезбиједити одговарајуће право на земљишту за аеродром, те одређене пратеће објекте и привремено заузимање земљишта које ће бити кориштено током изградње аеродрома.

Од укупно 61 присутних посланика, за усвајање овог закона гласало је њих 58, а против и суздржаних није било.

Скупштина је по хитном поступку усвојила и одлуку о изради Зонинг плана подручја посебне намјене “Аеродром Требиње” да би на вријеме били створени предуслови за реализацију сложеног пројекта изградње аеродрома, односно да би се што прије израдио и усвојио плански документ и спријечила помјерања постављених рокова.

Посланици су по хитном поступку усвојили Закон о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, којим се, између осталог, даје овлаштење надлежном инспектору да правним лицима и предузетницима у области трговине, угоститељства и пружања других услуга забрани рад уколико утврди да се у објекту у којем обављају дјелатност не спроводе заштитне мјере заштите прописане актима надлежних органа у складу са законом.

Мјере се односе на дистанцу, окупљање у групама већим од прописаних и ограничено радно вријеме, а циљ је спречавање или сузбијање заразних болести.

По хитном поступку усвојена је одлука о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача по скраћеном поступку за дионицу Вукосавље–Брчко којом ће бити створени предуслови за успјешно рјешавање имовинско-правних односа за изградњу ауто-пута који ће повезати Бањалуку и Београд.

Скупштина је у дану за гласање усвојила Закон о заштити права на суђење у разумном року, којим се уређује заштита овог права, као и право на правично задовољење због његове повреде које се остварује у судском поступку.

Усвајањем поменутог акта, ова област се први пут у Републици Српској и БиХ законски уређује.

Посланици су усвојили и Закон о посредовању у промету непокретности којим је дефинисано да за сваки посао у овој области мора бити закључен уговор у писаној форми, а уводи се и обавезно осигурање од одговорности за штету коју је посредник у обављању посредовања могао да проузрокује налогодавцу.

Скупштина је усвојила Закон о управној инспекцији који предвиђа казне од 2.000 КМ до 10.000 КМ за онемогућавање управног инспектора при вршењу инспекцијског надзора.

Усвојен је и Закон о споразумном вансудском финансијском реструктурирању ради увођења вансудских мјера које се могу спровести према привредном друштву, односно предузетнику који има финансијске тешкоће ради његовог одрживог наставка пословања.

Усвојени су и нацрти закона – о противградној заштити, о слободним зонама Републике Српске – о граду Дервента и о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Усвојен је Извјештај Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за 2019. годину у коме се наводи да је МУП успјешно реализовао послове и задатке из своје надлежности у прошлој години, што се огледа у повољном стању безбједности у области криминалитета и безбједности у саобраћају, те очувању стабилног реда и мира.

Скупштина је усвојила и извјештаје Агенције за осигурање Републике Српске за 2019. годину о стању сектора осигурања у Републици Српској, те о раду и о финансијском пословању, као и извјештаје Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за прошлу годину о стању на тржишту хартија од вриједности у Републици Српској, о раду и о финансијском пословању.

Посланици су усвојили Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2019. годину.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је рад 12. редовне сједнице парламента и наставак заказао за уторак, 6. октобра у 10.00 часова.

Промет хартијама од вриједности у 2019. години 472.133.341 КМ

Укупан промет хартијама од вриједности у 2019. години износио је 472.133.341 КМ, што је за 10 одсто више него у 2018. години, рекао је предсједник Комисије за хартије од вриједности Републике Српске Огњен Михајловић.

“Укупан редован промет је остварен у износу од 86.338.343 КМ, што је за 13,6 одсто мање него у 2018. години”, рекао је Михајловић, образлажући извјештај Комисије о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину.

Михајловић је истакао да је редован промет акцијама у 2019. години растао за 26 одсто у односу на претходну годину, док је редован промет обвезницама мањи за 30 одсто него у 2018. години.

Народна скупштина Републике Српске размотрила је без расправе више извештаја Комисије за хатрије од вриједности Републике Српске за 2019. годину.

Обрачуната премија на тржишту осигурања у прошлој години 236,6 милиона КМ

Обрачуната премија на тржишту осигурања РС у прошлој години износила је 236,6 милиона КМ и већа је у односу на 2018. годину за 4,7 одсто, наводи се у извјештајима Агенције за осигурање РС о стању сектора осигурања у том ентитету, те о раду и о финансијском пословању у за 2019. годину.

Тамара Пејић Петровић је, подносећи ове извјештаје у Народној скупштини у име Агенције за осигурање Републике Српске, рекла да је на дан 31. децембар 2019. године било уписано 15 друштава за осигурање са сједиштем у РС и 11 филијала друштава за осигурање чије је сједиште у Федерацији БиХ.

“У 2019. години друштва за осигурање са сједиштем у РС су осигураницима и корисницима осигурања исплатила 73,2 милиона КМ, што је у односу на 2018. годину повећање за 0,5 одсто”, навела је Петровићева.

Она је додала да је Агенција лани остварила вишак прихода над расходима од око 444.000 КМ.

Посланици су размотрили извјештаје Агенције за осигурање РС о стању сектора осигурања у РС, те о раду и о финансијском пословању за 2019. годину.

У наставку сједнице о извјештајима Агенције за осигурање

Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је разматрањем извјештаја Агенције за осигурање за прошлу годину – о стању сектора осигурања, о раду овог тијела и о финансијском пословању.

Посланици ће разматрати и извјештаје Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за прошлу годину – о стању на тржишту хартија од вриједности, о раду тог тијела и о финансијском пословању.

На дневном реду је и извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2019. годину, као и извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период од 1. јануара до 31. децембра, те годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2020. годину.

Народна скупштина јуче је у оквиру 12. редовне сједнице размотрила више приједлога и нацрта закона, међу којима и Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року којим се уређује заштита овог права, као и право на правично задовољење због његове повреде које се остварује у судском поступку.

Размотрен је и Нацрт закона о граду Дервента.