Истекао је рок којим је Заступнички дом Федералног парламента обавезао ресорно министарство и Владу да израде потребна законска рјешења којим ће бити заустављена градња мини хидроцентрала у Федерацији Босне и Херцеговине. Након три мјесеца, умјесто законског рјешења, имамо почетак радова на изградњи нове мале хидроцентрале.

Почетак радова на изградњи мини хидроцентрале на ријеци Угар отворио је старо питање – питање изградње мини хидроцентрала у Федерацији Босне и Херцеговине.

Прије три мјесеца, тачније у јуну, Заступнички дом Парламента ФБиХ донио је закључак којим се налаже Влади Федерације, односно ресорном министарству, да приступи изради акционог плана и законских рјешења, како би се у потпуности забраниле и ревидирале све раније дате дозволе, када је питању изградња мини хидроцентрала.
Након три мјесеца из Министарства тврде да још нису добили закључак Федералног парламента, док из Парламента кажу да је тај закључак послан.

Бројне невладине организације покренуле су разне активности како би још једном указале на сву штетност изградње мини хидроцентрала, њихов утицај на околиш те на животињски свијет, односно, на рибљи фонд у ријекама.

Према неким процјенама до сада је у Босни и Херцеговини изграђено или се планира изградити око 430 мини хидроцентрала. Како су казали стручњаци за енергетику, од мини хидроцентрала корист искључиво има инвеститор, док је она коју остварује друштво врло мала.